En residència a La Central del Circ amb l’espectacle Dame du Cirque de troposfera.xyz, amb Dídac Gilabert, Gustavo Hjerl i Teresa Santos.