Existència

Un dia em van preguntar què era per a mi existir. Vaig respondre: no ho sé, és bo, caminar pel món… Avui, en els meus noranta, crec que existir és també sentir el món caminant en nosaltres.

Back to top