Paraules definitives

Les paraules no són definitives: el seu significat, la seva grafia o la seva composició. Una paraula majúscula pot perdre de sobte importància i tornar-se minúscula. Si és que hi ha jerarquia de paraules… Les paraules no s’han de llegir ni escoltar com a veritats absolutes. Les paraules no són tatuatges.

Back to top