Projectes

Projectes de dansa, fotografia, vídeo i música: direcció, col·laboració, participació, educació i recerca.