Pedras do meu Telhado | Teresa Santos

Motiu #5

Em pregunto què vindrà més endavant i deixo la resposta a les roques i muntanyes, rius i mars.  

© Teresa Santos

Motiu #1

Cada pas com un camí fractal que es desenvolupa al desert sota els peus. A poc a poc.